Eesti Mööblitootjate v konverents

Eesti mööblitootjad liiguvad pärituules

8. oktoobril toimub Swissotelis Tallinn Eesti Mööblitootjate V konverents 2015 , mis teeb ülevaate Eesti ja maailma mööblitööstuse trendidest. Konverents algab makromajanduse ja Eesti mööblitööstuse sektoriuuringu 2015 tulemuste tutvustamisega ning käsitleb esimeses moodulis müüki, turgu & tootmist. Teine moodul on pühendatud tööjõule ja haridusele. Kolmas moodul suunab spetsialiseerumisega turusegmenti ja annab ülevaate tarneahela juhtimisest.

Konverents on Eesti mööblitööstuse tähtsündmus, mis toimub iga kahe aasta järel. Konverentsi korraldab Eesti Mööblitootjate Liit 2007 aastast alates, sel aastal leiab aset juba V konverents, kuhu ootame sektoriga otseselt ja kaudselt seotud isikuid ning külalisi nii Eestist, kui ka välismaalt. Sel aastal on tegu juubelikonverentsiga. Esimene konverents toimus 8. oktoobil 2007.
Päeva modereerib Raivo Vare.

Kõik esinejad on valdkonna tipptegijad Eestis või kaugemal. Mööblitootjate Liidu konverentsil on suurepärane võimalus kohtuda potentsiaalsete äripartneritega, vahetada kogemusi ning luua kasulikke kontakte.
Peaettekanded teevad Leonhard Pfeifer, UK, London / Tootedisainer, kes räägib disainist ja tootearendusest, nii kodumööbli, kui ühiskondliku mööbli tootmises ja Helmut Merkel, Germany, peatoimetaja MÖBELMARKTis, kes on kursis Saksa mööblitööstuse telgitagustega ja puutunud kokku ka Eesti mööblitööstusega läbi EASi projektide.

Kui eelmistel konverentsidel on fookuses olnud Euroopa ja ida turg, siis sel aastal on fookuses disain ja tootearendus,
Saksa turg, tööjõuteemad ning tootmise spetsialiseerumine turusegmenti ja tarneahela juhtimine.


Palume oma osavõtust teatada 1. oktoobriks 2015.
Osavõtutasu ühe inimese kohta vaata piletiinfo alt. Mitme osaleja korral hinnasoodustus.